X
تبلیغات
بازی تراوین

Code Center

 
 
  
 
  
 
  
 

 

 

 بـه چـه نـگـاه میـکـنــی؟
تـو کـه انـتـخــابــت را کــرده ای،
فــاحـشــه زنــی نـیــسـت کـه تــن مـیــفروشـد،
فـاحـشــه تـویــی کـه یـکـی را در آغـوش داری،
دیـگــری را زیـر سـر و خـاطــرات دیـگــری را در قـلــب...!...

adsads


ads


اوخیییییییییییییییییی!

چه علوس دومات خشنگییی♥!♥

adsadsadsads


آنکــہ دستَش را اینقدر مُحــکم گرفته اﮮ
دیروز عاشــق ِ مـטּ بود...

دستانت را خستــہ نکـטּ !

محکم یا آراґ ....

فرقے نــــدارد براے او

فردا تــو هَم تَنهـــایۓ ...

ads


دیـــــــگر
استــفــاده نمی کنــم
از میــم مالکــیـــت !!!
خداحافظ
عـزیــزش...

adsهمانطور که عقیده تو محترم است، عقیده مخالف تو هم محترم است. پس بجای مجادله به فکر مباحثه باش، تا اگر حق با توست ثابتش کنی و اگر حق با مخالفه توست قبولش... قبول اشتباه در عقیده ات کمتر از اثبات درستی آن نیست، زیرا در هر دو صورت فقط تویی که برنده ای...

ads

پشتیبانی