Code Center

 
 
  
 
  
 
  
 

 

 

 آدم وقتی یه حس تکرار نشدنی رو با یکی تجربه میکنه ،
دیگه اون حس رو با کس دیگه ای نمیتونه تجربه کنه ؛
بعضی حس ها خاص و ناب هستن ...
مثل بعضی آدما !

ads

پشتیبانی