Code Center

 
 
  
 
  
 
  
 

 

 

 "تقدیم به عشق بی همتایم"
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﮔﻠﺪﺍﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺯ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖِ آن ﻣﯽ ﺭﻭﯾﺪ
...ﻭ ﮔﻞ ﺍﯾﻦ ﮔﻠﺪﺍﻥ
ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ
ﯾﮑﺴﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﺑﺶ ﭼﺸﻢِ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ
ای همه زندگی ام

ads

پشتیبانی